Fr De En Es Pt It

联系我们

对于所有关于Les Studios de Paris和各项服务的问题,欢迎随时联系我们,我们将会在最短的时间内联系您,尽最大的努力帮助到您

从美国请拨打 + 1 646 808 0250 or Skype us!

地址 Les studios de Paris
2-4, rue Androuet
Paris - 75018

联系电话
从法国拨打 + 33 1 4259 4305
从美国拨打 + 1 646 808 0250

从Skype上联系我们

电子邮箱
bookings@studiosparis.net

传真 +33 959 765 704
传真 +33 959 772 348

Les studios de Paris
2-4, rue Androuet Paris - 75018